Behandlinger

Tandregulering
 
En vurdering af tandstillingen er en del af tandplejens regelmæssige undersøgelser.
 
Barnets tandstilling bliver fulgt ved alle undersøgelser på den lokale tandklinik og forældrene bliver kontaktet hvis der findes noget, som kræver behandling.

Tandregulering tilbydes kun, hvis det skønnes, at tandstillingen medfører umiddelbare skader eller kan give store problemer senere i livet.
 • Der tilbydes ikke tandregulering af kosmetiske grunde.
 • Tilbud om tandregulering gives på det tidspunkt, hvor behandlingen kan forventes at få det bedste resultat på den korteste tid.
 • De nærmere regler for tilbud om tandreguleringsbehandling findes i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 285 om tandpleje af 4/4 2006.           https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11383#B1
Tandreguleringsbehandling kræver et godt samarbejde og en god mundhygiejne.
Dvs. at interessen for behandlingen skal være til stede. Er den ikke det, eller er det tvivlsomt at den kan oparbejdes, kan det være bedst at undlade behandling. Samarbejdet og mundhygiejnen skal under hele forløbet være god, da behandlingen ellers kan være til skade for tandsættet. Behandlingen vil derfor i givet fald blive afbrudt.
 

Praktiske oplysninger:

 • Eventuelle problemer med bøjlen: Tænder og tandkød kan være ømt lige efter bøjlen er sat på, og når bøjlen er blevet ændret eller strammet.
 • Hvis bøjlen går i stykker eller generer, er det vigtigt at kontakte os hurtigt. Skoletandlægen kan også eventuelt hjælpe med mindre problemer.

De første besøg på tandreguleringsklinikken

 
Første besøg
 
For at vurdere tandstillingen tager vi
 • aftryk af tænderne
 • røntgenbilleder af tænderne
 • foto af ansigtet
  Gips-model af tænderne, støbt ud fra det aftryk, vi tager.
 
 
 
 
Med et særligt røntgenapparat kan vi tage et billede af hele munden.
 
 
Andet besøg
 

Samtale mellem barn, forældre og specialtandlæge i tandreguleringen

 • Tandlægen fremlægger en plan for barnets tandretning
 • Barn og forældre kan få svar på spørgsmål om behandlingen
Tredje besøg
 

Bøjlen sættes på

 • I får grundig instruktion i at holde tænder og bøjle helt rene
Tænderne kan være ømme de første dage.


Hvis bøjlen går i stykker - eller er der noget, som generer?
Kontakt os hurtigt, så vi kan hjælpe.
 
 
Tandstilling - særlig undersøgelse


De fleste tandretninger begynder først, når barnet har skiftet kindtænderne
og er moden til den type behandling - som regel i 10-12 års alderen.

Alle børn med tandstillingsfejl undersøges af en specialtandlæge i tandregulering.

Apparatur / bøjler.

Der behandles med to former for bøjler
 • Løse: er bøjler, man selv kan tage ud
 • Faste: er bøjler, som er limet på tænderne og som man derfor ikke selv kan tage ud.

  Valg af bøjle afhænger som regel af hvilken behandling, der skal laves, og det er et mål i sig selv at gennemføre en behandling på kortest mulig tid. Mange behandlinger vil bestå af perioder med løs bøjle og perioder med fast bøjle.


.........................Aftagelig bøjle
 

.........................Fast bøjleNår behandlingen er startet

 • Mundhygiejnen skal være i top
 • Der skal bruges mere tid på tandbørstningen end normalt
 • Der kan bruges en almindelig tandbørste eller en el-børste
 • Det anbefales at supplere med en solotandbørste
 • Ved tandreguleringens start gives instruktion i mundhygiejne til den enkelte patient
 • Ved hvert kontrolbesøg vurderes om hygiejnen er tilstrækkelig.
Kontrolbesøg

Ved de regelmæssige kontrolbesøg efterses bøjlen og mundhygiejnen vurderes. Intervallet aftales fra gang til gang.
 
 
 
Center for Tandregulering I/S er et samarbejde mellem Ballerup, Egedal og Furesø kommuner
Baltorpvej 20B - 2750 Ballerup - Tlf. 4477 6400 - E-mail info@cftand.dk (Vær opmærksom på at det ikke er muligt at aflyse/flytte tider pr. mail)