Profil

Tandregulering er en fælles kommunal opgave, som Ballerup, Egedal og Furesø Kommune er gået sammen om - Center for Tandregulering I/S.

 
Center for Tandregulering, forkortet CFT, er etableret på Baltorpvej 20B i Ballerup Kommune. Børn og unge i Egedal og Furesø Kommune skal derfor til Ballerup, når de skal have rettet tænder.
Men det skal de ikke være kede af. De kan til gengæld se frem til at møde op på et topmoderne center for tandregulering, hvor fagligheden er blevet styrket.
Baggrunden for det tværkommunale samarbejde er den lovpligtige ortodontiske behandling af børn og unge, som vil blive vanskelig for den enkelte kommune at efterleve i de kommende år. Det er særligt rekrutteringen af specialtandlæger, som har været den store udfordring. Der findes meget få tandlæger med den nødvendige specialuddannelse. Og samtidig er tandregulering en relativt begrænset opgave for den enkelte kommune.
I hver af de tre kommuner har der kun været arbejde til én specialtandlæge, hvilket ikke er fagligt attraktivt.
Men med etablering af det fælles tandreguleringscenter er det ambitionen at skabe et fagligt bæredygtigt miljø, der skal gøre det lettere at rekruttere specialtandlægerne.
 
Center For Tandregulering I/S er organiseret som et interessentskab med egen bestyrelse og egen økonomi. Det finansieres af de tre kommuner efter befolkningstallet af de 0-17-årige, hvilket betyder tre næsten lige store dele. Den tremands store bestyrelse er sammensat af de ressortansvarlige direktører i de tre kommuner og den daglige leder af centret bliver den til enhver tid siddende cheftandlæge i Ballerup Kommune.
 

Kunsten hos Center for Tandregulering

Hos Center for Tandregulering har vi valgt at udsmykke centret med flotte billeder, som er malet af nogle rigtig dygtige kunstnere. Deres billeder hænger i centret ca. 2 måneder af gangen.
 
 
 
Stilen er vidt forskellig, men alle kunstnere rammer stilen i centret og det er en fornøjelse at se de smukke billeder. Det er muligt at købe billederne i centret, dette aftales direkte med kunstneren.
 
Hvis du maler billeder og gerne vil have muligheden for at få dine billeder op i centret, er du velkommen til at kontakte Britt, så kan vi sammen finde ud af om det er en mulighed.
 
 
 
                       
 
Center for Tandregulering I/S er et samarbejde mellem Ballerup, Egedal og Furesø kommuner
Baltorpvej 20B - 2750 Ballerup - Tlf. 4477 6400 - E-mail info@cftand.dk (Vær opmærksom på at det ikke er muligt at aflyse/flytte tider pr. mail)