Fritvalgsordning for Børn og Unge

Fritvalgsordningen for børn og unge giver mulighed for at vælge mellem kommunal tandpleje og privatpraktiserende tandlæger. Formålet med ordningen er at tilbyde fleksibilitet og valgfrihed, så børn og unge under 22 år kan få den tandpleje, der passer bedst til deres behov.

Hvordan fungerer fritvalgsordningen?

 1. Udarbejdelse af kontrakt med den kommunale tandpleje:
  Først skal I som forældre eller ung over 18 år, kontakte jeres kommunale tandpleje og lave en aftale med dem om at I ønsker Frit-valg. Såfremt tandreguleringsbehandling allerede er påbegyndt i CFT, frafalder muligheden for at vælge Frit-valg vedrørende tandregulering.
 2. Vurdering af behov:
  Hvis en privat specialtandlæge, vurderer at jeres barn har behov for tandregulering, skal barnet efterfølgende vurderes hos Center for Tandregulering, som repræsentant for kommunens tandregulering, for at vurdere om tilbud om tandregulering kan gives jf. SST retningslinjer og således vurdere om der kan yders tilskud til behandlingen af kommunen. Dette kaldes en visitation.
 3. Ansøgning om behandling:
  Såfremt kommunen yder tilskud til behandlingen skal den private specialtandlæge indsende en behandlingsplan til Center for Tandregulering, som godkendes og et prisoverslag udarbejdes på baggrund af den tilsendte behandlingsplan.
 4. Godkendelse og opstart af behandling:
  Når ansøgningen er godkendt af Center for Tandregulering, kan behandlingen starte hos den private tandlæge. Kommunen dækker udgifterne op til et beløb, der svarer til den kommunale takst. Der må påregnes noget egenbetaling da private specialtandlæger ofte tager en højere pris end kommunens tilskud. Er behandlingen ikke godkendt inden opstart, forsvinder retten til tilskud for behandlingen.

For mere information og vejledning om ansøgningsproceduren, kan du læse mere på din kommunale tandplejes hjemmeside eller kontakte dem.
Ballerup kommune – Egedal kommune – Furesø kommune

Du kan finde bekendtgørelsen om den kommunale tandpleje her.