Om os

Baggrunden for det tværkommunale samarbejde er den lovpligtige ortodontiske behandling af børn og unge, som vil blive vanskelig for den enkelte kommune at efterleve i de kommende år. Det er særligt rekrutteringen af specialtandlæger, som har været den store udfordring. Der findes meget få tandlæger med den nødvendige specialuddannelse. Og samtidig er tandregulering en relativt begrænset opgave for den enkelte kommune.

I hver af de tre kommuner har der kun været arbejde til én specialtandlæge, hvilket ikke er fagligt attraktivt. Men med etablering af det fælles tandreguleringscenter er det ambitionen at skabe et fagligt bæredygtigt miljø, der skal gøre det lettere at rekruttere specialtandlægerne.

Center For Tandregulering I/S er organiseret som et interessentskab med egen bestyrelse og egen økonomi. Det finansieres af de tre kommuner efter befolkningstallet af de 0-17-årige, hvilket betyder tre næsten lige store dele. Den tremands store bestyrelse er sammensat af de ressortansvarlige direktører i de tre kommuner og centret har en overtandlæge tilknyttet som leder af centret.